Ochrana osobných údajov

Súhlasím v súlade so zákonom č. 428/2002, Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so správou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov a informácií spoločnosťou U.M.S., s.r.o. Informácie budú spracovávané a uchovávané pre účely spracovania rezervácie a marketingové účely. Súhlas poskytovateľa údajov platí do jeho písomného odvolania. Poskytovateľ údajov vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov. V spoločnosti Patriot Roads,s.r.o. chceme poskytnúť čo najviac kontroly nad vašimi osobnými informáciami. Keď navštívite ktorúkoľvek z našich webových stránok, možno bude potrebné, aby sme od vás zbierali informácie, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, adresu IP alebo údaje o polohe, napríklad pri registrácii požičania karavanu, alebo motocykla. Tieto údaje použijeme iba na vašu identifikáciu v prípade prenájmu  karavanu, alebo motocykla, prípadne pri občasné marketingové účely.

Stránky Patriot Roads, s.r.o. môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Patriot Roads, s.r.o. nezodpovedá za upozornenia o ochrane osobných údajov alebo za obsah týchto webových stránok.

U Patriot Roads, s.r.o. rešpektuje súkromie každého, kto navštevuje naše webové stránky. Prečítajte si pozorne túto politiku ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako spoločnosť Patriot Roads, s.r.o. zhromažďuje a používa osobné informácie, ktoré nám poskytnete.

1. Čo zahŕňa táto politika ochrany osobných údajov?

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie vašich osobných údajov, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok Patriot Roads, s.r.o. alebo v súvislosti s nimi. Typom zhromaždených osobných údajov môže byť: meno, adresa, telefónne číslo a e-mail.

Spoločnosť Patriot Roads, s.r.o. nezodpovedá za upozornenia a postupy týkajúce sa ochrany súkromia iných webových stránok, aj keď ste získali  prístup na webovú stránku tretej strany pomocou odkazov z našich webových stránok; alebo prepojili ste sa s našou webovou stránkou na webovej stránke tretej strany.

Spoločnosť Patriot Roads, s.r.o. odporúča, aby ste skontrolovali oznámenia o každej navštívenej stránke a obráťte sa na vlastníka alebo prevádzkovateľa týchto webových stránok, ak máte akékoľvek obavy alebo otázky.

2. Kto je zodpovedný za osobné informácie zhromaždené na webových stránkach Patriot Roads, s.r.o ?

Patriot Roads, s.r.o. kontroluje osobné údaje získané na webových stránkach spoločnosti Patriot Roads, s.r.o.. Preto podľa podmienok všeobecných nariadení o ochrane údajov je spoločnosť Patriot Roads, s.r.o. správcom údajov, ktoré ste poskytli.

3. Ako sa použijú vaše osobné informácie?

Osobné údaje, ktoré Patriot Roads, s.r.o. môže zhromažďovať na webových stránkach spoločnosti Patriot Roads, s.r.o., môžu byť použité na splnenie nášho záväzku vyplývajúceho z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi Vami a spoločnosťou Patriot Roads, s.r.o. vrátane: odpovede na vaše dopyty, alebo požiadavky spracovanie objednávok, alebo predložených žiadostí spravovanie, alebo iné plnenie svojich povinnosti vo vzťahu k akejkoľvek dohode, ktorú máte s nami, predvídať a riešiť problémy s akýmkoľvek tovarom alebo službami, ktoré vám boli poskytnuté Z času na čas, ak ste to už predtým schválili, spoločnosť Patriot Roads, s.r.o. by rada použila informácie, ktoré nám poskytnete pre:prieskum trhu a sledovanie údajov o predaji, ktoré vás môžu informovať o našich produktoch a službách, ktoré môžu zahŕňať telefonické kontaktovanie alebo poskytnutie vašich osobných údajov pobočkám a spoločnostiam spoločnosti Patriot Roads, s.r.o., ktoré môžu byť umiestnené mimo EHP (s výhradou nižšie uvedených obmedzení týkajúcich sa prenosu osobných údajov mimo EHP(ďalej len „EHP“) , aby vám mohli posielať informácie, ktoré vás môžu zaujímať. vytvárať produkty alebo služby, ktoré môžu vyhovovať vašim potrebám, preto vás spoločnosť Patriot Roads, s.r.o. môže z času na čas požiadať, ak sa chcete zúčastniť jedného z našich prieskumov.

Ak kedykoľvek chcete, aby spoločnosť Patriot Roads, s.r.o  prestala používať vaše informácie na niektorý alebo všetky vyššie uvedené účely, oznámte nám to zaslaním e-mailu na info@patriotroads.sk. Spoločnosť Patriot Roads, s.r.o. prestane používať vaše informácie na takéto účely, akonáhle to bude rozumne možné.

4. Budú vaše údaje prenesené na tretie strany?

V rámci produktov a služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok môžu byť osobné údaje, ktoré nám poskytnete, prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru . Napríklad, ak sa niektorý z našich serverov z času na čas nachádza v krajine mimo EHP, alebo niektorý z našich poskytovateľov služieb sa nachádza v krajine mimo EHP.

S výnimkou uvedenou v týchto zásadách ochrany osobných údajov spoločnosť Patriot Roads, s.r.o. nebude bez vášho súhlasu sprístupňovať žiadne osobné údaje, pokiaľ Patriot Roads, s.r.o. nie je právne oprávnená alebo to nie je od nej požadované (napríklad ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na účely prevencie podvodu alebo iného zločinu) alebo ak Patriot Roads, s.r.o verí, že takéto opatrenie je nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov akejkoľvek inej osoby.

5. Používa spoločnosť Patriot Roads, s.r.o. Cookies?

Spoločnosť Patriot Roads, s.r.o môže ukladať niektoré informácie (bežne známe ako cookie) do počítača počas vášho priehliadania.